Arkivbildare: Enskilt arkiv. Föreningen Norden i Kävlinge

Grunduppgifter

Enskilt arkiv. Föreningen Norden i Kävlinge
Föreningen Nordens lokalavdelning i Kävlinge
282
1951 - 1963
Kävlinge
  • 126100000 Kävlinge kommun
ENSKILT ARKIV. FÖRENINGEN NORDEN I KÄVLINGE Efter första världskriget (1914-1918) väcktes tanken på ett större samarbete mellan de nordiska länderna. Med ändamål att arbeta för nordiskt samarbete bildades den svenska Föreningen Norden 1919 samtidigt med motsvarande föreningar i Danmark och Norge. I Island och Finland bildades föreningarna Norden 1922 resp. 1924. År 1951 bildades en förening även på Färöarna. Andra världskriget (1939-1945) och tiden därefter kom att innebära mycket för att sprida tanken på ett enat Norden. Flera lokala Nordenföreningar bildades, däribland en lokalavdelning i Kävlinge som bildades 1951. För att stärka kontakterna mellan folken började man etablera vänortsrelationer. För Kävlinges del upprättades vänortsförbindelse med staden Faxe på södra Själland i Danmark och mycket av föreningens verksamhet gick ut på att odla denna vänortskontakt. Föreningen lyckades trots stora ansträngningar inte få upp medlemsantalet mycket över 50-strecket. Medlemmarnas intresse för verksamheten var svagt och efter 1959 förekom ingen verksamhet. Efter misslyckade försök att återuppta verksamheten beslutade man 1963 att upplösa föreningen. Medlemmarna uppmanades att ansluta sig till lokalavdelningen i Lund.

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar