Arkivbildare: Igelösa och Odarslövs kommun. Folkskolestyrelsen

Grunduppgifter

Igelösa och Odarslövs kommun. Folkskolestyrelsen
Skolråd 1932-1945, skolstyrelse 1940. Igelösa-Odarslöv
393
1946 - 1951
Igelösa, Odarslöv
  • 128100011 Igelösa och Odarslövs kommun 1863-1951
IGELÖSA OCH ODARSLÖVS KOMMUN. FOLKSKOLAN/ SKOLRÅDET/ FOLKSKOLESTYRELSEN De borgerliga primärkommunerna bildades 1863. Skolfrågorna fick ligga kvar hos kyrkan även efter 1863, och då kallades det beslutande och verkställande organet skolråd, där prästen var ordförande. Skolan låg kvar inom kyrkan på landsbygden som längst t o m 1951. Folkskolans arkiv är i regel delade mellan kyrkoarkiven och kommunens arkiv. Betygs- och examenskataloger skrevs av lärarna, förvarades ute i skolorna och hamnade i kommunens arkiv på 1950-talet. De kyrkliga skolrådens protokoll, räkenskaper och korrespondens t ex om statsbidrag och ansökningar till lärartjänster ligger i kyrkoarkiven, eftersom prästen var skolrådets ordförande, och det materialet hamnar så småningom på Landsarkivet i Lund. I städerna inrättades borgerlig folkskolestyrelse från 1910-talet, och även på landet började de komma på 1930- och 1940-talen, men i små församlingar fanns skolråden kvar till 1951. Igelösa och Odarslövs kommuns folkskolor administrerades t o m 1939 av det kyrkliga skolrådet som från 1940 övertogs av folkskolestyrelsen som ansvarig myndighet för (folk-) skolorna inom kommunen. Den efterträddes efter kommunreformen 1952 av Torns storkommuns folkskolestyrelse.

Placering

79

Länkar

Det finns inga länkar