Arkivbildare: Igelösa och Odarslövs kommun. Kommunalfullmäktige

Grunduppgifter

Igelösa och Odarslövs kommun. Kommunalfullmäktige
Igelösa-Odarslöv
387
1939 - 1951
Igelösa, Odarslöv
  • 128100011 Igelösa och Odarslövs kommun 1863-1951
IGELÖSA OCH ODARSLÖVS KOMMUN. KOMMUNALFULLMÄKTIGE De obligatoriska kommunala organen i landskommunerna från 1863 var kommunalstämman som beslutade och kommunalnämnden som verkställde. I större landskommuner kunde man inrätta kommunalfullmäktige, dvs ett valt beslutande organ i stället för kommunalstämman, som bestod av samtliga röstberättigade i kommunen. Före 1918 hade bara 33 landskommuner (av 2 498 st) inrättat kommunalfullmäktige som beslutande organ. Från 1918 skulle kommun med över 1 500 invånare ha kommunalfullmäktige. Från 1920 valdes kommunalfullmäktige vid allmänna val för 4 år, två år efter riksdagsvalet. Kommunalfullmäktige beslutade om nämndorganisation, budget, skatt m fl viktiga frågor. Enligt 1938:108 skulle kommunalfullmäktige inrättas i kommun med över 700 invånare, vilket bl a gällde för Igelösa och Odarslövs kommun, vars kommunalfullmäktige började sammanträda 1939. Om invånarantalet sjönk under 700, kunde kommunen fortfarande ha kommunalfullmäktige, om inte kommunalstämman beslutade annorlunda. Även i kommun mindre än 700 invånare kunde kommunalstämman besluta att inrätta fullmäktige och överlämna beslutanderätten till dessa efter 4 år, alltså efter ett mellankommande val. Avsikten var att kommunalstämman skulle avskaffas, och enligt kommunallagen 1953:753, som gällde från 1955 var kommunalfullmäktige (från 1971 kommunfullmäktige) det beslutande organet; kommunalstämma nämndes då inte längre.

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar