Arkivbildare: Håstads kommun. Hästuttagningsnämnden

Grunduppgifter

Håstads kommun. Hästuttagningsnämnden
383
1931 - 1931
Håstad
  • 128100010 Håstads kommun 1863-1951
HÅSTADS KOMMUN. HÄSTUTTAGNINGSNÄMNDEN Hästuttagningsnämnden var en kommunal myndighet som varje år skulle utse hästar och fordon för krigsmaktens behov om det skulle bli mobilisering. Lagen om anskaffande av hästar och fordon för krigsmakten (SFS 1895:43) trädde i kraft 1895 och 1897 bestämde man att hästuttagsnämnden även skulle utses i fredstid. Man kan säga att det var som en slags krigsplacering av hästar. Nämnden bestod av en ordförande som utsågs av länsstyrelsen och två eller fyra ledamöter som valdes av kommunalstämman vart fjärde år bland personer som var förtrogna med hästuppfödning och lanthushållning. Varje år upprättades en ny lista över vilka hästar och fordon som var lämpliga att ställa till försvarets förfogande. I juli 1934 upphörde kommunernas skyldighet att utse hästuttagningsnämnd och ansvaret lades i stället på länsstyrelsen. Under beredskapstiden 1943 (SFS 1942:832) kom hästuttagningsnämnden tillbaka till kommunerna, men den här gången var det näringslivets intressen som skulle tillgodoses. Alla motorfordon hade rekvirerats till krigsmakten och för att kunna utföra civila transporter och annat fick man lov att återgå till häst och vagn. Även enligt 1953 års lag om uttagande av vissa förnödenheter under

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar