Arkivbildare: Håstads kommun. Folkskolestyrelsen

Grunduppgifter

Håstads kommun. Folkskolestyrelsen
Skolrådet 1933-1935, skolstyrelsen 1936-1947
381
1936 - 1951
Håstad
  • 128100010 Håstads kommun 1863-1951
HÅSTADS KOMMUN. FOLKSKOLAN/ SKOLRÅDET/ FOLKSKOLESTYRELSEN De borgerliga primärkommunerna bildades 1863. Skolfrågorna fick ligga kvar hos kyrkan även efter 1863, och då kallades det beslutande och verkställande organet skolråd, där prästen var ordförande. Skolan låg kvar inom kyrkan på landsbygden som längst t o m 1951. Folkskolans arkiv är i regel delade mellan kyrkoarkiven och kommunens arkiv. Betygs- och examenskataloger skrevs av lärarna, förvarades ute i skolorna och hamnade i kommunens arkiv på 1950-talet. De kyrkliga skolrådens protokoll, räkenskaper och korrespondens t ex om statsbidrag och ansökningar till lärartjänster ligger i kyrkoarkiven, eftersom prästen var skolrådets ordförande, och det materialet hamnar så småningom på Landsarkivet i Lund. I städerna inrättades borgerlig folkskolestyrelse från 1910-talet, och även på landet började de komma på 1930- och 1940-talen, men i små församlingar fanns skolråden kvar till 1951. Håstads kommuns folkskolor administrerades t o m 1935 av det kyrkliga skolrådet som 1936 övertogs av folkskolestyrelsen som ansvarig myndighet för (folk-) skolorna inom kommunen. Den efterträddes efter kommunreformen 1952 av Torns storkommuns folkskolestyrelse.

Placering

26

Länkar

Det finns inga länkar