Arkivbildare: Enskilt arkiv. Linnéstatyinsamlingen i Lund

Grunduppgifter

Enskilt arkiv. Linnéstatyinsamlingen i Lund
286
1928 - 1931
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
ENSKILT ARKIV. LINNÉSTATYINSAMLINGEN I LUND I nov 1922, vid Kungliga Fysiografiska sällskapets i Lund 150-årsjubileum upplästes en skrivelse från professor August Qvennerstedt vari denne uppmanade sällskapet att verka för att en staty av den unge Linné skulle resas i Lund. Till ändamålet skänkte August Qvennerstedt 1000 kr att utgöra grundplåt i en fond för Linnéstatyn. Fonden skulle förvaltas av sällskapet. Den 23 mars 1923 begärde sällskapet hos Lunds universitet att mark skulle reserveras för en Linnéstaty öster om Kungshuset. Universitetet biföll denna begäran. Under året erhölls en gåva på 1000 kr till fonden från Max Engeström. I januari 1928 utsände sällskapet en anhållan till vissa personer att dessa skulle stå som undertecknare av namnlistorna och någon månad senare spreds insamlingslistorna. Samtidigt började en häftig debatt huruvida Lund verkligen borde ha en Linnéstaty. Studentkåren protesterade mot den förslagna placeringen, man ansåg att Lundagård var alltför helig lundensisk mark för en staty på en uppsaliensare, och eftersom det inte fanns någon annan lämplig plats föll förslaget. 12 nov 1934 ansökte Kungliga Fysiografiska sällskapet om att få placera statyn på den nu iordningsställda Petriplatsen. 23 feb 1935 skickades inbjudan till konstnärer om deltagande i en tävling att utföra en staty på Linné. Vinnare av tävlingen blev konstnär Ansgar Almqvist som fick uppdraget att skapa statyn. Ansgar Almquist bodde större delen av sitt liv på Lidingö och inledde sin konstnärsbana som ornamentsbildhuggare. 1 maj 1938 skulle statyn senast vara på plats. 20 september 1938 skedde avtäckningen av statyn på den unge Carl Linné. Anledningen till att statyn med den unge Linné står i Lund var det faktum att Linné bodde i Lund under ett år. I augusti 1727 kom den 20-årige Linné till Lund för att studera medicin. Han fick hyra ett rum hos läkaren Kilian Stobæus. Först var Stobæeus inte särskilt förtjust i Linné. Men Linné försökte ställa sig in hos sin hyresvärd genom att gå på dennes föreläsningar om snäckor. Stobæus hade en stor samling av djur och växter som Linné nu fick möjlighet att studera. Han ville även läsa alla de fantastiska böcker som fanns i husets bibliotek. Men det tillät inte Stobæus! Huset hade emellertid en annan hyresgäst, en tysk medicinstudent, som hade nyckeln till biblioteket. Om Linné kunde ge honom privatundervisning i fysiologi så skulle han låta Linné få låna böcker ur biblioteket. Det måste ske nattetid så att ingen skulle upptäcka det! En natt blir Linné dock avslöjad där han sitter och smygläser naturböcker på sitt rum. Stobæus tycker synd om Linné och låter honom få en egen nyckel till biblioteket. Ja, Stobæus tycker så bra om Linné att denne fortsättningsvis får äta gratis hos honom och han behöver heller inte betala för att lyssna på Stobæus föreläsningar. Linné fick även följa med Stobæus när denne arbetade som läkare. Under året i Lund undersökte Linné den skånska naturen genom att ge sig ut på utflykter i Lunds närhet. En dag kom Linnés lärare från Växjö, doktor Rothman, på besök. Han tyckte att Linné borde läsa medicin i Uppsala istället. Rothman menade att Uppsala kunde erbjuda bättre lärare, ett bättre bibliotek och en rik akademiträdgård.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar