Arkivbildare: Torns storkommun. Folkskolestyrelsen/ Skolstyrelsen

Grunduppgifter

Torns storkommun. Folkskolestyrelsen/ Skolstyrelsen
Folkskolestyrelse 1951--1958-06 -03. Skolstyrelse 1958-01-01--1966.
372
1951 - 1966
Vallkärra, Stångby
  • 128100012 Torns kommun 1952-1966
TORNS STORKOMMUN. FOLKSKOLESTYRELSEN/ SKOLSTYRELSEN Folkskolestyrelsen ansvarade för uppbyggnaden och driften av (folk-) skolorna i kommunen. Genom lag 6/6 1930 blev folkskolestyrelse obligatorisk i en kommun där skoldistriktet sammanföll med kommungränserna och där det fanns kommunalfullmäktige. Eftersom en kommun med över 1.500 invånare skulle ha kommunalfullmäktige, innebar detta att större landskommuner började inrätta folkskolestyrelser från 1931. 1938 sänktes invånarantalet för obligatoriska kommunalfullmäktige till 700, vilket medförde att folkskolestyrelser inrättades i många distrikt från 1940. Från 1952 sammanslogs många små kommuner och folkskolestyrelse inrättades överallt. Från 1958 ändrades namnet på myndigheten från folkskolestyrelse till skolstyrelse, eftersom den även fick hand om ekonomin för statliga realskolor och läroverk om sådana fanns. Torns storkommuns skolstyrelse avslutade sitt arbete 1966 i och med att Torns storkommun införlivades med Lunds stad 1967 och efterträddes då av Lunds stads skolstyrelse.

Placering

137

Länkar

Det finns inga länkar