Arkivbildare: Torns storkommun. Pensionärshemsstyrelsen

Grunduppgifter

Torns storkommun. Pensionärshemsstyrelsen
370
1953 - 1958
Vallkärra, Stångby
  • 128100012 Torns kommun 1952-1966
TORNS STORKOMMUN. PENSIONÄRSHEMSSTYRELSEN Vid kommunalfullmäktiges sammanträde 4 maj 1953, § 20 beslutades att tillsätta en särskild pensionärshemsstyrelse på fem personer för det nybyggda pensionärshemmet Stjärnelund att handha frågor rörande all uthyrning av lägenheter i pensionärshemmet samt drift av detsamma. Fastigheten Stjärnelund hade tidigare testamenterats till Vallkärra kommun av en privatperson för att användas som ålderdomshem, vilket istället ändrades till att bli ett pensionärshem. Styrelsens första sammanträde hölls den 17 september 1953 på kommunalkontoret i Stångby. Sista protokollsanteckningen är från sammanträde den 30 september 1958.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar