Arkivbildare: Torns storkommun. Nykterhetsnämnden

Grunduppgifter

Torns storkommun. Nykterhetsnämnden
368
1951 - 1966
Vallkärra, Stångby
  • 128100012 Torns kommun 1952-1966
TORNS STORKOMMUN. NYKTERHETSNÄMNDEN 1910 föreslog fattigvårdslagstiftningskommittén att en lag för behandling av alkoholister skulle införas. Tillämpningen av lagen skulle enligt förslaget handhas av kommunerna men inte av särskilda för denna uppgift inrättade organ, utan av organ som hade andra uppgifter; kommunalnämnd, hälsovårdsnämnd, fattigvårdsstyrelse och barnavårdsnämnd samt förmyndare och polismyndighet. Svenska Läkarsällskapet och nykterhetskommittén ansåg att nykterhetsfrågorna skulle handhas av ett speciellt kommunalt organ, vars uppgift var att bekämpa alkoholmissbruket och att utöva förebyggande verksamhet. Nykterhetskommittén betonade i sitt yttrande angelägenheten av att kommunerna fick tillfälle att inrätta en särskild nämnd för alkoholistvården. 1913 beslöt riksdagen att en kommunal myndighet skulle inrättas för att främja nykterheten och ta hand om alkoholister. Kommunerna fick välja mellan att tillsätta en nykterhetsnämnd eller låta fattigvårdsstyrelsen fungera som sådan (SFS 1913:102). Nykterhetsnämnden i Torns storkommun upphörde i december 1966 i och med att Torns storkommun inkorporerades med Lunds stad den 1 januari 1967.

Placering

3

Länkar

Det finns inga länkar