Arkivbildare: Torns storkommun. Lönenämnden

Grunduppgifter

Torns storkommun. Lönenämnden
367
1952 - 1966
Vallkärra, Stångby
  • 128100012 Torns kommun 1952-1966
TORNS STORKOMMUN. LÖNENÄMNDEN De stora städerna hade redan i början av 1900-talet så många anställda att särskilda organ tillsattes för att sköta deras anställnings- och avlöningsförhållande. I början ansågs det tveksamt om en lönenämnd kunde sluta bindande avtal med fackliga organisationer, men 1948 utfärdade stadsförbundet och 1949 landskommunernas förbund (föregångare till nuvarande Kommunförbundet) en normalinstruktion för lönenämnder som antogs av nästan alla de kommuner som inrättat lönenämnd. Torns storkommun inrättade en lönenämnd på kommunalfullmäktiges sammanträde den 25 juni 1951. Redan på KF:s sammanträde den 9 april 1951 hade herr Elof Nilsson, Igelösa, föreslagit att inrätta en lönenämnd ”för förhandling om kommunala löner åt i kommunens tjänst anställda”. Lönenämnden skulle bestå av en ledamot ”för vardera av kommunalnämnden, fattigvårdsstyrelsen, barnavårdsnämnden, folkskolestyrelsen, brandstyrelsen och hemhjälpsnämnden samt den blivande polisnämnden”. Torns lönenämnd arbetade med löne- och personalfrågor fram till den 9 november 1966 för att därefter ingå i Lunds stads lönenämnd.

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar