Arkivbildare: Torns storkommun. Hälsovårdsnämnden

Grunduppgifter

Torns storkommun. Hälsovårdsnämnden
366
1951 - 1966
Vallkärra, Stångby
  • 128100012 Torns kommun 1952-1966
TORNS STORKOMMUN. HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Torns storkommuns hälsovårdsnämnd började sitt arbete 1952 efter storkommunreformen och övertog då Håstads, Igelösa och Odarslövs, Stångby och Vallkärra landskommuners hälsovårdsnämnders arbete. Hälsovårdsstadgan utfärdades den 25 september 1874 och förnyades den 19 juni 1919. Stadgan satte sanitära krav på bostäder som var tvungna att uppfyllas om de skulle få vara bebodda. Hälsovårdsstadgan hade också föreskrifter om kyrkogårdar, fabrikers utsläpp av avgaser, ohyror som råttor och möss. Hälsovårdsstadgans uppfyllelse sågs till av en hälsovårdsnämnd, vars verksamhetsområde kallades ett hälsovårdsområde. Hälsovårdsnämnderna var anpassade efter den typ av kommun de verkade i, ett förhållande som upphörde genom 1958 års hälsovårdsstadga (SFS 1958:663) som trädde i kraft den 1 januari 1960. Hälsovårdsnämndens ansvarsområden enligt hälsovårdsstadgan var: · Vattenförsörjning och vattenundersökningar · Avledande av flytande orenlighet mm. Klosetter och urinoarer · Renhållning samt åtgärder mot ohyra och möss · Djurhållning/ djurskydd · Anläggningar och upplag för industriell verksamhet mm · Bostäder, samlingslokaler, hotell och pensionat samt lokal och annan anläggning för bad och hygienisk behandling · Livsmedel (slakterier, korvfabriker och charkuterier, bagerier, mejerier mm) · Hälsokontroll Torns storkommuns hälsovårdsnämnd upphörde i december 1966 i och med att Torns storkommun inkorporerades med Lunds stad den 1 januari 1967.

Placering

6

Länkar

Det finns inga länkar