Arkivbildare: Torns storkommun. Hemhjälpsnämnden

Grunduppgifter

Torns storkommun. Hemhjälpsnämnden
Hemhjälpsförbundet 1947-1951
365
1951 - 1966
Vallkärra, Stångby
  • 128100012 Torns kommun 1952-1966
TORNS STORKOMMUN. HEMHJÄLPSNÄMNDEN Hemsystrar som skulle kunna rycka in vid husmors sjukdom började först anställas av de husmodersföreningar som bildades under och efter första världskriget. Enligt SFS 1943:947 utgick statsbidrag till social hemhjälp. Kommunerna kunde antingen tillsätta särskild hemhjälpsnämnd eller uppdra åt annan kommunal myndighet att utgöra sådan. Hemhjälpsnämnden hade till uppgift att ha tillsyn över hemvårdarinnornas verksamhet. Sista sammanträdet för Torns storkommuns hemhjälpsnämnd hölls i december 1966, varefter nämndens verksamhetsområde gick över till socialnämnden.

Placering

9

Länkar

Det finns inga länkar