Arkivbildare: Torns storkommun. Civilförsvarsnämnden

Grunduppgifter

Torns storkommun. Civilförsvarsnämnden
363
1945 - 1966
Vallkärra, Stångby
  • 128100012 Torns kommun 1952-1966
TORNS STORKOMMUN. CIVILFÖRSVARSNÄMNDEN Den 1 januari 1944 trädde civilförsvarslagen (SFS 1944.536) i kraft och ersatte den tidigare luftskyddslagen från 1937 (SFS 1937:504). Enligt civilförsvarslagen var varje kommun tvungen att inrätta en civilförsvarsnämnd. Civilförsvarsverksamheten hade till uppgift att vid väpnade angrepp på Sverige skydda och rädda civilbefolkningen. Kommunerna skulle enligt civilförsvarslagen bland annat svara för skyddsrum och underhålla reservanordningar för vatten, gas och el med mera. Civilförsvarsområdena leddes av en civilförsvarschef som utsågs av länsstyrelsen. 1944 års civilförslagslag ersattes av en ny 1964 (SFS 1960:74). Den nya lagen innebar bland annat att antalet civilförsvarsområden minskade i landet och att civilförsvarschefernas uppgifter i fredstid överfördes till länsstyrelsernas civilförsvarssektioner.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar