Arkivbildare: Torns storkommun. Byggnadsnämnden

Grunduppgifter

Torns storkommun. Byggnadsnämnden
Torns kommun
362
1952 - 1966
Vallkärra, Stångby
  • 128100012 Torns kommun 1952-1966
TORNS STORKOMMUN. BYGGNADSNÄMNDEN Enligt Byggnadslagen 1947:385 och byggnadsstadgan 30/6 1947, som trädde i kraft 1948, skulle byggnadsnämnd finnas i varje kommun, om inte länsstyrelsen medgav undantag, vilket kunde ske längst t o m 1951. För mer begränsade områden kunde byggnadsnämnds uppgifter helt eller delvis fullgöras av en byggnadsinspektör eller av kommunalnämnd. Byggnadsnämnden i Torns storkommun hade sitt första sammanträde den 17 dec. 1951 och övertog därmed ansvaret för byggfrågor från Stångby och Vallkärra kommuners byggnadsnämnder. I samband med Torns kommuns sammanläggning med Lunds stad 1967 gick Torns byggnadsnämnd upp i Lunds stads byggnadsnämnd.

Placering

18

Länkar

Det finns inga länkar