Arkivbildare: Torns storkommun. Barnfilmklubben

Grunduppgifter

Torns storkommun. Barnfilmklubben
Torns barnfilmklubb, Stångby.
359
1957 - 1960
Vallkärra, Stångby
  • 128100012 Torns kommun 1952-1966
TORNS STORKOMMUN. BARNFILMKLUBBEN Torns kommun bjöd lördagen den 13 april 1957 in alla barn från 3 - 13 år till kommunalkontoret ”för att se några roliga och vackra filmer. Välkomna! Om intresset blir tillräckligt stort, kommer en Barnfilmklubb att startas till hösten.” Det första filmprogrammet den 13/4 bestod av fyra filmer: 1. Den drömda dalen, ljud, 12 min. 2. Älgkalven som kom till människorna, stum, 14 min. 3. Viljorna, ljud, 15 min. 4. Apan Charlie i trafiken, ljud, 10 min. I samband med den första filmvisningen delades en anmälningsblankett ut till en barnfilmklubb med bl. a. följande innehåll: Skall vi starta en barnfilmklubb? På många platser har man bildat filmklubbar för barn. Syftet är att barnen skall få en stunds god och trivsam underhållning. Samtidigt vill man bjuda någonting som är värdefullare och som kostar mindre än de matinéprogram som visas på biograferna. En barnfilmklubb har i regel 5 program varje termin. Ett terminskort, som gäller för dessa program, brukar kosta omkring 3:-. De filmer som visas i barnfilmklubbarna, granskas och upptagas på en särskild förteckning, varför man inte behöver riskera att olämpliga filmer kommer med. Deltagarna brukar vara från 3-årsåldern och uppåt, men några direkta åldersgränser är inte fastställda. Vi har idag haft en liten ”provföreställning” på kommunalkontoret. Om era barn tyckte det var roligt, vill de kanske komma tillbaka till hösten. I så fall kan vi ju bilda en barnfilmklubb.” I en skrivelse till Torns folkskolestyrelse den 30 augusti 1957 gör barnfilmklubben en förfrågan om att få disponera folkskolestyrelsens projektorer, filmduk och bandspelare utan kostnad med bl. a. följande argument: ”De senaste åren har man på många håll märkt en reaktion mot de filmer som biograferna visar för barn. Man har med all rätt reagerat mot de råheter och våldshandlingar, som förekommer i många barntillåtna filmer.” Första verksamhetsåret 1957/58 hade en budget på 700:-, med intäkter från 50 medlemmar á 3:- för resp. termin (2x150:-) samt anslag från kommunalfullmäktige på 400:- Efter tre verksamhetsår synes barnfilmklubbens verksamhet ha tynat bort under våren 1960 för att därefter upphöra.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar