Arkivbildare: Enskilt arkiv. DIK-föreningen i Lunds kommun

Grunduppgifter

Enskilt arkiv. DIK-föreningen i Lunds kommun
277
1976 -
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
ENSKILT ARKIV. DIK- FÖRENINGEN I LUNDS KOMMUN Den 12 november 1972 samlades i Stockholm företrädare för fem SACO-förbund för att fatta beslut om att gemensamt bilda ett nytt SACO-förbund, DIK-förbundet, för verksamma inom dokumentation, information och kultur. För hela landet hade DIK vid starten 3 208 medlemmar som ingick i de bildande förbunden: Svenska Folkbibliotekarieförbundet med 1 762 medlemmar, Sveriges Museimannaförbund med 775, Sveriges Humanistförbund med 390, De vetenskapliga bibliotekens tjänstemannaförening med 177 och Sveriges Arkivtjänstemäns förening med 104 medlemmar. Humanistförbundet lades ned samtidigt. Medlemmarna fördelades på fyra olika delföreningar: SLOF, Svenska Logopedförbundet, EA, Enskilt anställda i DIK, OA, Offentligt anställda i DIK och TOR, Tolkarnas Riksförbund. Det tog några år innan DIK-förbundet slog igenom på lokal nivå i Lund. Först nästan fyra år senare gick det ut en kallelse till DIK-medlemmarna i Lunds kommun om bildandet av en lokal förening av DIK-förbundet i Lunds kommun. Det konstituerande medlemsmötet hölls den 21 september 1976 i stadsbiblioteket. På mötet deltog tio medlemmar.

Placering

7

Länkar

Det finns inga länkar