Arkivbildare: Silvåkra kommun. Vägkommittén/Väghållningsskyldige

Grunduppgifter

Silvåkra kommun. Vägkommittén/Väghållningsskyldige
699
1916 - 1925
Silvåkra
  • 128100026 Silvåkra kommun 1863-1951
SILVÅKRA KOMMUN. VÄGKOMMITTÉN/ VÄGHÅLLNINGSSKYLDIGE På landsbygden gjorde länsman eller häradshövding vägsyner, och väghållningen var fortfarande enskildas, socknens eller häradets angelägenhet. Genom 1891 års väglag (SFS 1891:68) infördes i stället 370 väghållningsdistrikt (i regel = häradet), som var ett slags vägkommuner, där väghållningsskyldige d v s jordägarna beslutade på vägstämma. Verkställande organ var vägstyrelse (3-5 personer valda på vägstämma). Vägskatt uttogs av alla distriktets skattebetalare. Vägunderhållet sköttes fortfarande fram till 1920-talet som naturaprestation av markägarna. Vid Silvåkra kommunalstämma den 4 mars 1913 gjordes en inventering av vägarna i kommunen och vilka av dessa som skulle klassas som allmänna vägar. Enligt stämmans § 2 skulle listan på de allmänna vägarna inlämnas till Torna härads vägstyrelse. På nästa kommunalstämma den 22 april 1913 togs under § 4 upp frågan ”Som den föreslagna nyanlagda vägen från Per Anderssons å Nr.12 ägor rakt till Bygdevägen vid Silfåkra station vid kostnadsberäkningen ansågs för dyr i anläggning beslöt stämman att vägen skulle fortsätta där den förut går och sluta till Bygdevägen vid Silfåkra gård.” § 5 ”För att ordna ifrågavarande vägfråga tillsättes en kommitté på fem personer…”. Väghållningsskyldiges sista sammanträde enligt protokollsboken hölls den 19 januari 1925.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar