Arkivbildare: Silvåkra kommun. Folkskolan

Grunduppgifter

Silvåkra kommun. Folkskolan
695
1864 - 1952
Silvåkra
  • 128100026 Silvåkra kommun 1863-1951
SILVÅKRA KOMMUN. FOLKSKOLAN De borgerliga primärkommunerna bildades 1863. Skolfrågorna fick ligga kvar hos kyrkan även efter 1863, och då kallades det beslutande och verkställande organet skolråd, där prästen var ordförande. Skolan låg kvar inom kyrkan på landsbygden som längst t o m 1951. Folkskolans arkiv är i regel delade mellan kyrkoarkiven och kommunens arkiv. Betygs- och examenskataloger skrevs av lärarna, förvarades ute i skolorna och hamnade i kommunens arkiv på 1950-talet. De kyrkliga skolrådens protokoll, räkenskaper och korrespondens t ex om statsbidrag och ansökningar till lärartjänster ligger i kyrkoarkiven, eftersom prästen var skolrådets ordförande, och det materialet hamnar så småningom på Landsarkivet i Lund. I städerna inrättades borgerlig folkskolestyrelse från 1910-talet, och även på landet började de komma på 1930- och 1940-talen, men i små församlingar fanns skolråden kvar till 1951. Så var fallet i Silvåkra kommun. I kommunens arkiv förvaras huvudsakligen handlingar rörande elevernas skolgång, medan den administrerande myndighetens arkiv, skolrådet, med protokoll och handlingar förvaras i Silvåkra församlings arkiv i Landsarkivet i Lund, dock med ett undantag; skolrådets korrespondens 1901-1951 förvaras i Silvåkra folkskolas arkiv.

Placering

37

Länkar

Det finns inga länkar