Arkivbildare: Silvåkra kommun. Fattigvårdsstyrelsen

Grunduppgifter

Silvåkra kommun. Fattigvårdsstyrelsen
694
1919 - 1951
Silvåkra
  • 128100026 Silvåkra kommun 1863-1951
SILVÅKRA KOMMUN. FATTIGVÅRDSSTYRELSEN Särskild fattigvårdsdirektion fanns i många kyrkliga församlingar före 1847, men blev genom 1847 års fattigvårdsförordning obligatorisk och fattigvårdsstyrelse inrättades i varje församling. När de borgerliga kommunerna tillkom 1863, fick kommunalnämnden hand om fattigvården, om inte särskild fattigvårdsstyrelse tillsattes, och sådan blev inte obligatorisk förrän den 1 januari 1919 genom lag om fattigvård av den 14 juni 1918. I små landsbygdskommuner var fattigvården kommunalnämndens största uppgift, och av gamla protokoll framgår att det inte bara var fråga om att passivt lindra den värsta nöden utan att mer konstruktiv hjälp också gavs. Genom 1918 års fattigvårdslag reformerades verksamheten. Fattighusen och fattiggårdarna bytte namn till ålderdomshem, fattigvårdsauktioner förbjöds, liksom rotegång* och överklagandemöjlighet återinfördes. *De fattighjon som inte kunde placeras på fattighus tilldelades en rotegång. Rotehjonet fick därefter gå mellan gårdarna efter en uppgjord ordningsföljd. Ett antal gårdar - sex var vanligt - som ingick i en rote hade gemensam skyldighet att stå för mat och logi, och i viss mån vård. Hjonen skulle efter förmåga hjälpa till och göra rätt för sig. 1918 års fattigvårdslag gällde fram till år 1955.

Placering

20

Länkar

Det finns inga länkar