Arkivbildare: Veberöds storkommun. Yrkesskolan/ Yrkesrådet

Grunduppgifter

Veberöds storkommun. Yrkesskolan/ Yrkesrådet
Yrkesskolekommittén Kommittén för Veberöds Yrkesskola Styrelsen för Veberöds kommuns skolor för yrkesundervisning Styrelsen för Veberöds yrkesskola
688
1952 - 1972
Veberöd
  • 128100028 Veberöds kommun 1863-1973
VEBERÖDS STORKOMMUN. YRKESSKOLAN/ YRKESRÅDET Den av kommunalfullmäktige tillsatta yrkesskolekommittén i Veberöd hade sitt första sammanträde den 17 sept. 1952. Kommittén beslöt att ingå till Skolöverstyrelsen med förfrågan rörande kurser i hushållsgöromål, bokföring, skattedeklaration, engelska, handelskorrespondens samt en motorskötarekurs. På kommitténs andra sammanträde den 7 oktober 1952 enades man om kurser för kalenderåret 1953 samt kursplaner för dessa. Kurs 1. Skötsel av traktorer och lantbruksmaskiner 60 timmar Kurs 2. Hushållsgöromål 72 timmar Kurs 3. Bokföring med skattedeklaration 120 timmar Kurs 4. Lantbruksbokföring 60 timmar Kurs 5. Svenska med handelskorrespondens 60 timmar. Man beslutade om att till Veberöds kommunalfullmäktige hemställa, att fullmäktige måtte besluta om inrättande av Veberöds skolor för yrkesundervisning, utse styrelse med 8 ledamöter samt 3 suppleanter, representerande olika yrkesgrupper för ovannämnda skola, bevilja anslag för undervisningens bedrivande under år 1953, beräknad kostnad 4,172:-, varav genom statsbidrag återgår kr. 2,139:-. Kommittén beslöt, att en elevavgift av kr. 10:- per elev och kurs skulle upptagas. Fullmäktige beslutade enligt kommitténs hemställan och på nästa sammanträde, den 10 nov. 1952 så var det styrelsen för Veberöds skolor för yrkesundervisning som samlades, vilket namn fr. o m sammanträdet den 11 maj 1959 ändrades till yrkesrådet. Verksamheten fortsatte till dess att Veberöds storkommun upphörde som egen kommun den 31 dec. 1973 och blev en del av Lunds kommun den 1 januari 1974.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar