Arkivbildare: Veberöds storkommun. Valberedningsnämnden

Grunduppgifter

Veberöds storkommun. Valberedningsnämnden
686
1950 - 1973
Veberöd
  • 128100028 Veberöds kommun 1863-1973
VEBERÖDS STORKOMMUN. VALBEREDNINGSNÄMNDEN Valberedningsnämnden hade som uppgift att för kommunalfullmäktige/ kommunfullmäktige föreslå hur många ledamöter en nämnd eller annan politisk styrgrupp skulle bestå av samt förbereda val av ledamöter till alla i kommunen förekommande nämnder, styrelser m fl beslutande organ. Valberedningsnämnden kunde även föreslå att kommunstyrelsen skulle verka t ex som arbetslöshetsnämnd .

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar