Arkivbildare: Veberöds storkommun. Veberöds sotningsdistrikt

Grunduppgifter

Veberöds storkommun. Veberöds sotningsdistrikt
684
1946 - 1973
Veberöd
  • 128100028 Veberöds kommun 1863-1973
VEBERÖDS STORKOMMUN. VEBERÖDS SOTNINGSDISTRIKT Första sammanträdet med ombuden för de i sotningsdistriktet ingående kommunerna hölls den 6 juli 1946. Man beslutade att sotningsdistriktets angelägenheter skulle handhavas av brandstyrelsen i Veberöds municipalsamhälle. Vidare beslöts om att annonsera efter skorstensfejare för anställning från den 1 januari 1947. Sotningsdistriktet omfattade Veberöds municipalsamhälle samt Veberöds, Gödelövs, Genarps, Blentarps, Everlövs, Vombs Silvåkra och Revinge kommuner. Brandstadgan och brandordningen i respektive kommun reglerade skorstensfejarnas rättigheter och skyldigheter. Veberöds sotningsdistrikt upphörde med kommunreformen 1973-74. Tillhörde därefter Lunds kommuns brandstyrelse.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar