Arkivbildare: Veberöds storkommun. Socialnämnden

Grunduppgifter

Veberöds storkommun. Socialnämnden
683
1952 - 1973
Veberöd
  • 128100028 Veberöds kommun 1863-1973
VEBERÖDS STORKOMMUN. SOCIALNÄMNDEN Fattigvårdsstyrelse t o m 1956. Fr. o m 1957 ersatte socialnämnden fattigvårdsstyrelsen. 1918 års fattigvårdslag gällde fram till år 1955, då den ersattes av 1956 års lag om socialhjälp. 1956 års socialhjälpslag innebar bl.a. att reglerna om försörjningsplikt mot anhöriga mildrades och att begreppet hemortsrätt försvann. Socialnämndens uppgifter var bl.a. att bestämma om socialhjälp, lämna allmänheten råd och anvisningar, föra socialhjälpsregister och föra kommunens talan i mål och ärenden som rörde socialhjälpsverksamheten. Socialnämnden kunde även driva ålderdomshem. 1974 skedde en sammanläggning med Lunds kommuns sociala centralnämnd i samband med bildandet av nuvarande Lunds kommun.

Placering

6

Länkar

Det finns inga länkar