Arkivbildare: Veberöds storkommun. Folkskolestyrelsen/ Skolstyrelsen

Grunduppgifter

Veberöds storkommun. Folkskolestyrelsen/ Skolstyrelsen
Veberöds kommun. Skolstyrelsen Folkskolestyrelsen
682
1952 - 1973
Veberöd
  • 128100000 Lunds kommun
VEBERÖDS STORKOMMUN. FOLKSKOLESTYRELSEN/ SKOLSTYRELSEN Folkskolestyrelsen/ skolstyrelsen ansvarade för uppbyggnaden och driften av skolorna i kommunen. Bakgrund: Genom lag 6/6 1930 blev folkskolestyrelse obligatorisk i en kommun där skoldistriktet sammanföll med kommungränserna och där det fanns kommunalfullmäktige. Eftersom en kommun med över 1.500 invånare skulle ha kommunalfullmäktige, innebar detta att större landskommuner började inrätta folkskolestyrelser från 1931. 1938 sänktes invånarantalet för obligatoriska kommunalfullmäktige till 700, vilket medförde att folkskolestyrelser inrättades i många distrikt från 1940. Från 1952 sammanslogs många små kommuner och folkskolestyrelse inrättades överallt. Från 1958 ändrades namnet på myndigheten från folkskolestyrelse till skolstyrelse, eftersom den även fick hand om ekonomin för statliga realskolor och läroverk om sådana fanns. Veberöds storkommuns skolstyrelse avslutade sitt arbete 1973, för att efter 1974 års kommunreform efterträdas av nybildade Lunds kommuns skolstyrelse. Folkskolestyrelsens protokoll för åren 1952-1957 saknas.

Placering

37

Länkar

Det finns inga länkar