Arkivbildare: Veberöds storkommun. Lönenämnden

Grunduppgifter

Veberöds storkommun. Lönenämnden
678
1965 - 1973
Veberöd
  • 128100028 Veberöds kommun 1863-1973
VEBERÖDS STORKOMMUN. LÖNENÄMNDEN De stora städerna hade redan i början av 1900-talet så många anställda att särskilda organ tillsattes för att sköta deras anställnings- och avlöningsförhållande. I början ansågs det tveksamt om en lönenämnd kunde sluta bindande avtal med fackliga organisationer, men 1948 utfärdade stadsförbundet och 1949 landskommunernas förbund (föregångare till nuvarande Kommunförbundet) en normalinstruktion för lönenämnder som antogs av nästan alla de kommuner som inrättat lönenämnd. Veberöds storkommuns kommunalfullmäktige inrättade en lönenämnd den 15 maj 1951 i samband med bildandet av storkommunen. Den arbetade med löne- och personalfrågor fram till det sista sammanträdet den 12 december 1973. Fr o m 1974 ingick Veberöd i nybildade Lunds kommun (-block). Lönenämndens första protokollsbok för tiden 1952-1964 saknas dessvärre.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar