Arkivbildare: Veberöds storkommun. Kommittéer

Grunduppgifter

Veberöds storkommun. Kommittéer
677
1945 - 1973
Veberöd
  • 128100028 Veberöds kommun 1863-1973
VEBERÖDS STORKOMMITTÉ. KOMMITTÉER MM En kommunal kommitté var en grupp inom kommunen som sammansatts för att handha vissa frågor. En kommitté kunde ha ett tidsbegränsat uppdrag eller vara en mer eller mindre permanent politisk gruppering. I förvaltningen av kommunen var kommitté vanligen det officiella namnet på det som i dagligt tal kallas ”en utredning”. En kommitté var att betrakta som en egen myndighet som lades ner efter utredningsuppdragets slut, och således hade en tidsbegränsad livstid. Följande kommittéers arkiv finns: · Arbetsutskottet för f d Läderfabrikens upprustning och uthyrning 1953-59. · Byggkommittén 1969-72. · Generalplanekommittén 1962-70. · Idrottsplatskommittén 1948-53. · Samarbetsdelegationen för Veberöds storkommun · Generalplanekommittén 1963-73 · Planeringskommittén 1956-57. · Samarbetskommittén för bildande av högstadieområde med Dalby och Genarp 1954-60. · Tandpoliklinikskommittén 1959. · Samarbetsdelegationen för Veberöds storkommun 1950. · Friluftsbadskommittén 1960-64. · Kommittén för post- och apotekslokal i Veberöd 1952-55. · Revingehedskommittén 1965-70. · Skolhusbyggnadskommittén 1945-57. · Byggkommittén för Veberöds ålderdomshem 1955-57, 1970-73

Placering

20

Länkar

Det finns inga länkar