Arkivbildare: Veberöds storkommun. Hemhjälpsnämnden

Grunduppgifter

Veberöds storkommun. Hemhjälpsnämnden
673
1951 - 1963
Veberöd
  • 128100028 Veberöds kommun 1863-1973
VEBERÖDS STORKOMMUN. HEMHJÄLPSNÄMNDEN Hemsystrar som skulle kunna rycka in vid husmors sjukdom började först anställas av de husmodersföreningar som bildades under och efter första världskriget. Enligt SFS 1943:947 utgick statsbidrag till social hemhjälp. Kommunerna kunde antingen tillsätta särskild hemhjälpsnämnd eller uppdra åt annan kommunal myndighet att utgöra sådan. Hemhjälpsnämnden hade till uppgift att ha tillsyn över hemvårdarinnornas verksamhet. Sista sammanträdet för Veberöds storkommuns hemhjälpsnämnd hölls den 29 juni 1963, varefter nämndens verksamhetsområde gick över till socialnämnden.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar