Arkivbildare: Veberöds storkommun. Föreningen Veberöds Andelselektricitetsverk

Grunduppgifter

Veberöds storkommun. Föreningen Veberöds Andelselektricitetsverk
Föreningen Veberöds Andelselektricitetsverk med begränsad personlig ansvarighet
672
1935 - 1970
Veberöd
  • 128100028 Veberöds kommun 1863-1973
VEBERÖDS STORKOMMUN. FÖRENINGEN VEBERÖDS ANDELSELEKTRICITETSVERK Föreningen bildades troligen under första halvan av 1930-talet. I samband med stadgeändringar 1946 omnämns att stadgarna tidigare antagits vid sammanträden den 7 dec. 1934 och 22 mars 1935. Föreningens ändamål var ”att åt sina medlemmar och abonnenter på bästa och billigaste sätt framställa och distribuera elektrisk energi”. Föreningens verksamhetsområde omfattade ”Veberöds, Vombs, Gödelövs samt delar av Bonderups, Slimminge och Everlövs kommuner i enlighet med av Sydsvenska Kraftaktiebolaget upprättad karta. Inom verksamhetsområdet bofast person, firma eller korporation kan, så långt elektricitetsverkets kapacitet det tillåter, abonnera på elektrisk energi”. Sista dateringen i arkivet är i en PM angående förstärkning av distributionsnätet i Vombs by från den 21 sept. 1970. Föreningen upphörde därefter senast i samband med att kommunblock Lunds kommun bildades 1974. Ansvaret för eldistributionen i området övergick då på Lunds Energiverk.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar