Arkivbildare: Veberöds storkommun. Fritidsnämnden

Grunduppgifter

Veberöds storkommun. Fritidsnämnden
671
1968 - 1973
Veberöd
  • 128100028 Veberöds kommun 1863-1973
VEBERÖDS STORKOMMUN. FRITIDSNÄMNDEN Fritidsnämnder började bli vanliga i Sveriges kommuner på 1960-talet, då barn- och ungdomsverksamhet alltmer kom i fokus. Dessförinnan var det inte så mycket "problem" med fritiden. Veberöds kommunalnämnd beslutade på sitt sammanträde den 12 oktober 1967 § 134, att till kommunalfullmäktige inkomma med en begäran om att idrottsnämnden och friluftsbadskommittén fr. o m den 1/1 1968 skulle sammanslås till en nämnd med namnet fritidsnämnden. Under tiden 5 sept. 1953 till den 28 aug. 1967 föregicks fritidsnämnden av idrottsnämnden. På Veberöds kommunalfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 1967 § 70 beslutade KF på kommunalnämndens förslag, att inrätta en fritidsnämnd som skulle vara kommunens centralorgan i fritids- och ungdomsfrågor. Nämnden skulle bestå av fem ledamöter och fem suppleanter. Fritidsnämndens huvuduppgifter skulle bestå av: 1. I olika former stödja och stimulera fritt och frivilligt samhällspedagogiskt arbete till personlig utveckling, samarbetsförmåga och samhällsansvar. 2. Följa utvecklingen och vanor beträffande fritidens utnyttjande. 3. Fungera som allmänt serviceorgan på fritidsfostrans område. 4. Projektera anläggningar, driva och underhålla anläggningar för fritidsändamål. 5. Kartlägga medborgarbehoven beträffande fritidsliv och samhällsfostran. 6. Utarbeta förslag till anläggningar och andra arrangemang för fritidens behov. 7. Medverka till att behoven blir tillgodosedda i stadsplaner och i övrig planering. Fritidsnämnden i Veberöds storkommun upphörde i december 1973 i och med att nuvarande kommunblock LUNDS KOMMUN bildades den 1 januari 1974.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar