Arkivbildare: Veberöds storkommun. Byggnadsnämnden

Grunduppgifter

Veberöds storkommun. Byggnadsnämnden
667
1951 - 1973
Veberöd
  • 128100028 Veberöds kommun 1863-1973
VEBERÖDS STORKOMMUN. BYGGNADSNÄMNDEN Enligt Byggnadslagen 1947:385 och byggnadsstadgan 30/6 1947, som trädde i kraft 1948, skulle byggnadsnämnd finnas i varje kommun, om inte länsstyrelsen medgav undantag, vilket kunde ske längst t o m 1951. För mer begränsade områden kunde byggnadsnämnds uppgifter helt eller delvis fullgöras av en byggnadsinspektör eller av kommunalnämnd. Veberöds storkommuns byggnadsnämnd hade sitt första sammanträde den 18 september 1951 och övertog därmed Veberöds och Vombs landskommuners byggnadsnämnders arbete med byggnadsfrågor. Byggnadsnämnden gick upp i Lunds kommuns byggnadsnämnd 1974 i samband med 1973 års kommunreform.

Placering

80

Länkar

Det finns inga länkar