Arkivbildare: Veberöds storkommun. Biblioteksstyrelsen

Grunduppgifter

Veberöds storkommun. Biblioteksstyrelsen
Veberöds skolbibliotek Veberöds folkbibliotek
665
1952 - 1973
Veberöd
  • 128100028 Veberöds kommun 1863-1973
VEBERÖDS STORKOMMUN. BIBLIOTEKSSTYRELSEN Bakgrund: Enligt folkskolestadgan 18/6 1842 skulle prästerskapet uppmuntra inrättandet av sockenbibliotek. Man var vid den tiden allmänt intresserad av folkbildning, vilket t ex de årliga publikationerna från Sällskapet för nyttiga kunskapers spridande från 1830-talet och framöver vittnar om. Men det gällde just nyttan, inte nöjet, även om detta också tillgodosågs genom de billiga romanserier som Lars Johan Hierta m fl tryckte och spred över landet. Romaner hittade man dock sällan i sockenbiblioteken eller i de läsecirklar som ståndspersoner på herrgårdarna ordnade. På 1860-talet kom nya påpekanden om vikten av sockenbibliotek. Bestämmelsen om sockenbibliotek ingick även i 1882 och 1897 års folkskolestadgor, och skyldigheten överfördes till skolrådet, där prästen var ordförande. Folkbibliotek sorterade annars under kommunalstämman. Efter en motion till Andra Kammaren vid 1899 års riksdag framhöll lagutskottet att frågor rörande sockenbibliotek skulle skötas av kommunalstämman; dock kunde skötseln uppdras åt en särskild biblioteksstyrelse. Enligt SFS 1905:29 s 15 lades från 1906 folkundervisning jämte församlingsbibliotek med skolbibliotek under kyrkostämma. Utskottet hade tidigare sagt att kommunbibliotek skulle skötas av kommunalnämnd, som kunde utse särskild biblioteksstyrelse. Man fick då dels kyrkliga bibliotek för skolan dels kommunala för vuxna. Biblioteksstyrelsen i Veberöds storkommun fortsatte fr. o m 1952 arbetet som biblioteksstyrelsen i Veberöd landskommunen bedrivit t o m 1951. Biblioteket i Veberöd startade som skolbibliotek 1921, beläget i skolans materialrum. Det var år 1952 öppet lördagar 13 - 14 och åldersgränsen för hemlån var satt till 15 år. Det året lånade 130 låntagare 560 böcker skönlitteratur. Enligt sista årsredogörelsen för år 1973 hade Veberöds folkbibliotek öppettiderna måndagar 13 - 15, onsdagar 18 - 20, torsdagar 17 - 19 och lördagar 10 - 12. Man lånade ut 2205 facklitteratur, 7267 skönlitteratur för vuxna och 8193 litteratur för barn. Fr o m 1974 ingick verksamheten i nybildade kommunblock Lunds biblioteksverksamhet.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar