Arkivbildare: Lunds kommuns grundskola. Östra Torns rektors-/ samverkansområde

Grunduppgifter

Lunds kommuns grundskola. Östra Torns rektors-/ samverkansområde
Östratornskolan, Flygelskolan, Munspelets skola, Mårtenskolan (periodvis).
267
1998 -
1998 -
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUNS GRUNDSKOLA. ÖSTRATORNS REKTORS-/SAMVERKANSOMRÅDE bildades 1993 och var innan dess ett eget arbetsområde inom Tuna rektorsområde. Östratornskolans byggande: Skolstyrelsen beslutade om projektering den 13 oktober 1969. Skolstart var ht 1972. Östratornskolan tillhörde Tuna rektorsområde t o m vt 1992. Därefter eget rektorsområde. Skolan fick högstadium 1997. Flygelskolan byggdes 1994. Munspelet, ursprungligen en förskola omvandlades till skola 1998. Mårtensskolan tillhörde periodvis Östratorns rektorsområde, men flyttades över till Tuna rektorsområde läsåret 2000/ 2001.

Länkar

Det finns inga länkar