Arkivbildare: Veberöds storkommun. Kommunalfullmäktige / Kommunfullmäktige

Grunduppgifter

Veberöds storkommun. Kommunalfullmäktige / Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige, KF
662
1950 - 1973
Veberöd
  • 128100028 Veberöds kommun 1863-1973
VEBERÖDS STORKOMMUN. KOMMUNALFULLMÄKTIGE, FR O M 1971 KOMMUNFULLMÄKTIGE De obligatoriska kommunala organen i landskommunerna från 1863 var kommunalstämman som beslutade och kommunalnämnden som verkställde. I större landskommuner kunde man inrätta kommunalfullmäktige, dvs ett valt beslutande organ i stället för kommunalstämman, som bestod av samtliga röstberättigade i kommunen. Från 1920 valdes kommunalfullmäktige vid allmänna val för 4 år, två år efter riksdagsvalet. Kommunalfullmäktige beslutade om nämndorganisation, budget, skatt m fl viktiga frågor. Enligt kommunallagen 1953:753, som gällde från 1955 var kommunalfullmäktige/ kommunfullmäktige det beslutande organet, kommunalstämma nämndes då inte längre. 1952 års storkommunreform medförde att nybildade Veberöds storkommuns kommunalfullmäktige övertog rollen som beslutande organ för kommunalfullmäktige i de f d landskommunerna Veberöd, Silvåkra och Vomb. I samband med bildandet av kommunblock Lunds kommun 1974 avslutade kommunfullmäktige i Veberöds storkommun sin gärning och blev en del av Lunds kommuns kommunfullmäktige.

Placering

9

Länkar

Det finns inga länkar