Arkivbildare: Veberöds kommun. Veberöds veterinärdistrikt

Grunduppgifter

Veberöds kommun. Veberöds veterinärdistrikt
659
1896 - 1899
Veberöd
  • 128100028 Veberöds kommun 1863-1973
VEBERÖDS KOMMUN. VEBERÖDS VETERINÄRDISTRIKT Den 18 december 1896 hölls ett sammanträde i Veberöd med ombud från Veberöds, Blentarps, Vombs, Gödelövs, Dalby, Silvåkra, Hällestads och Bonderups kommuner för att tillsammans bilda Veberöds veterinärdistrikt. Styrelse utsågs och till ordförande och sekreterare valdes kyrkoherde Ragnar Pihlstrand. Ett förslag till stadgar upprättades som bl a innehöll följande: § 3. Distriktets veterinär skall hava sin bostad i Veberöd, antingen i kyrkobyn eller vid jernvägsstationen. § 4. Styrelsen väljer veterinär och utfärdar för honom fullmakt. § 6. Veterinärens lön utgår på följande sätt årligen: Från Gödelövs kommun 25 kr, från Hällestads kommun 25 kr, från Vombs kommun 25 kr, från Silvåkra kommun 20 kr samt från Veberöds kommun 405 kr, Summa 500 kr + landstingsbidrag 250 kr + Hushållningssällskapets bidrag 250 kr, Summa Summarum 1 000 kr. Veterinär anställdes i 5-årsperioder. Veberöds veterinärdistrikt ombildades i mars 1902 i enlighet med Malmöhus läns landstings beslut den 2 oktober 1901 och Kungl. hushållningssällskapets beslut den 14 december 1902.

Placering

0

Länkar

Det finns inga länkar