Arkivbildare: Veberöds kommun. Veberöds läkaredistrikt

Grunduppgifter

Veberöds kommun. Veberöds läkaredistrikt
Provinsialläkare
658
1894 - 1930
Veberöd
  • 128100028 Veberöds kommun 1863-1973
VEBERÖDS KOMMUN. VEBERÖDS LÄKAREDISTRIKT Den 3 november 1894 hölls ett sammanträde i Dalby med ombud från Veberöds, Blentarps, Everlövs, Gödelövs, Dalby, Silvåkra, Hällestads och Bonderups kommuner för att tillsammans bilda Veberöds läkaredistrikt. Ombuden fattade beslut att konstituera sig som styrelse. På sammanträdet antogs stadgar för Veberöds läkaredistrikt som bl a innehöll uppgifter om att läkarens bostad skulle vara belägen i Veberöd, antingen i Kyrkobyn eller vid jernvägsstationen. Läkarens antagningstid var 5 år. Läkarens avlöning skulle utgår från de inom distriktet belägna kommunerna med 750 kr årligen plus hyresersättning på minst 250 kr årligen samt från landstingen som bidrog med 750 kr årligen. Veberöds läkaredistrikt upplöstes den 1 januari 1931 då landstinget övertog ansvaret för tillhandahållande av läkare från kommunerna genom utbyggnad av provinsialläkaresystemet.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar