Arkivbildare: Veberöds kommun. Veberöds polisdistriktsförbund

Grunduppgifter

Veberöds kommun. Veberöds polisdistriktsförbund
657
1931 - 1951
Veberöd
  • 128100028 Veberöds kommun 1863-1973
VEBERÖDS KOMMUN. VEBERÖDS POLISDISTRIKTSFÖRBUND Vid Veberöds kommunalfullmäktiges sammanträde den 19 september 1931 beslutades att ingå till Länsstyrelsen med anhållan om att Weberöd finge tillsammans med kommunerna Everlöf och Bläntarp utgöra ett polisdistrikt, och att för detta ändamål ingå i ett kommunalförbund med dessa kommuner, samt att därför fastställa följande Förbundsordning för Weberöds polisdistrikt: 1) Weberöds, Everlöfs och Bläntarps kommuner, som skola bilda ett polisdistrikt, äro sammanslutna till ett kommunalförbund, som har till ändamål att i enlighet med lagen av den 6 juni 1925 upprätthålla polisverksamheten inom distriktet. 2) Förbundet har sitt säte i Weberöds kommun. 3) Förbundets angelägenheter handhavas av en direktion, bestående av nio ledamöter, varvid Weberöd utser fyra, Everlöf två och Bläntarp tre ledamöter 6) Inom polisdistriktet skola anställas en ordinarie fjärdingsman under benämning polisman med bostad i Weberöd samt en extra fjärdingsman, bosatt i Bläntarp. Veberöds municipalsamhälle ingick i förbundet. Veberöds polisdistriktsförbund varade i 20 år. I december 1951 beslutade Länsstyrelsen om upplösning av förbundet p g a den nya kommunindelningen fr o m 1952 som innebar att Veberöd bildade en storkommun tillsammans med Vombs och Silvåkra kommuner samt Blentarps och Everlövs kommuner bildade Blentarps storkommun tillsammans med Sövde kommun.

Placering

3

Länkar

Det finns inga länkar