Arkivbildare: Veberöds kommun. Väghållningsskyldige

Grunduppgifter

Veberöds kommun. Väghållningsskyldige
655
? - 1918
Veberöd
  • 128100028 Veberöds kommun 1863-1973
VEBERÖDS KOMMUN. VÄGHÅLLNINGSSKYLDIGE I VEBERÖD På landsbygden gjorde länsman eller häradshövding vägsyner, och väghållningen var fortfarande enskildas, socknens eller häradets angelägenhet. Genom 1891 års väglag (SFS 1891:68) infördes i stället 370 väghållningsdistrikt (i regel = häradet), som var ett slags vägkommuner, där väghållningsskyldige d v s jordägarna beslutade på vägstämma. Verkställande organ var vägstyrelse (3-5 personer valda på vägstämma). Vägskatt uttogs av alla distriktets skattebetalare. Vägunderhållet sköttes fortfarande fram till 1920-talet som naturaprestation av markägarna. Väghållningsskyldiges i Veberöds sammanträdesprotokoll finns inbundna tillsammans med kommunalstämmans protokoll.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar