Arkivbildare: Veberöds kommun. Upplysningsnämnden

Grunduppgifter

Veberöds kommun. Upplysningsnämnden
654
1940 - 1942
Veberöd
  • 128100028 Veberöds kommun 1863-1973
VEBERÖDS KOMMUN. UPPLYSNINGSNÄMNDEN Upplysningsnämnden i Veberöds kommun hade sitt första konstituerande sammanträde den 14 juni 1940. Anledning: Andra världskriget. Statens Informationsstyrelse hade gått ut med direktiv till Sveriges kommuner om bedrivande av upplysningsverksamhet till invånarna. Ett av upplysningsnämndens första beslut gällde "inköp av en radioapparat med batteri, avsedd att tagas i bruk för den händelse strömtillförseln till Veberöd skulle upphöra". Ett annat tidigt beslut av nämnden gällde att "beställa erforderligt antal exemplar av major Arvid Erikssons bok Spioner, sabotörer och panikmakare". Sista protokollsförda sammanträdet med upplysningsnämnden var den 6 februari 1942. Därefter saknas protokollsanteckningar. Statens Informationsstyrelse (SIS) var en svensk myndighet under 1940-1945 som sorterade under Utrikesdepartementet, men som också samverkade med Försvarsstaben. Myndighetens uppgift var att upplysa, granska, kartlägga samt styra den svenska opinionsbildningen, inte minst pressen, och i viss mån även folkopinionen under andra världskriget. I regeringens direktiv stod det att dess främsta uppgift var "att förebygga skildring till allmänheten som med hänsyn till det politiska eller militära läget icke bör få förekomma". Det syftet skulle uppnås genom att övervaka all information som nådde allmänheten: böcker, tidningar, bilder, filmer, föredrag och radioprogram.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar