Arkivbildare: Veberöds kommun. Simbadstyrelsen

Grunduppgifter

Veberöds kommun. Simbadstyrelsen
Friluftsbad
653
1944 - 1951
Veberöd
  • 128100028 Veberöds kommun 1863-1973
VEBERÖDS KOMMUN. SIMBADSSTYRELSEN Byggandet av ett simbad/ friluftsbad i Veberöd var en segdragen affär. Redan den 23 oktober 1943 erhöll ”kommittén för utredning om anordnandet av friluftsbad” ett anslag på 200 kr av fullmäktige. Ytterligare 400 kr fick kommittén sig tilldelat på kommunalfullmäktiges sammanträde den 22 april 1944 § 6 för ”att fortsätta sin utredning och till ett senare sammanträde inkomma med plan och kostnadsberäkning”. På kommunalfullmäktiges sammanträde den 31 oktober 1948 § 14 avlöstes kommittén av en simbadsstyrelse på sex personer, ”som hade att förvalta de till simbadet anslagna kronor 15,000:-”. Utredningen fortsatte under den nya styrelsen, och i en skrivelse från början av 1950-talet konstaterades att ”man stött på många svårigheter, då det gällt att realisera planen. Ett förslag framkom att anlägga badet utom samhället vid en bäck och ett annat vid den lilla Klingvallsån. Båda strandade emellertid på, att vattnet var mindre lämpligt som badvatten. Då framkom förslaget att använda grundvatten med reningsanläggning. I så fall kunde badet anläggas på den därför lämpligaste platsen inom samhället”. I december 1955 inkom simbadsstyrelsen till kommunalnämnden med ett förslag till ”en simbadsanläggning avsedd att uppföras på det markområde som kommunen härför inköpt ”. Fortsättning följer på simbadsstyrelsens alla turer i friluftsbadsfrågan i arkiven Veberöds storkommun. Friluftsbadstyrelsen och Veberöds storkommun. Simbadsstyrelsen

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar