Arkivbildare: Enskilt arkiv. Stiftelsen Helfrid och Anders Malms legat

Grunduppgifter

Enskilt arkiv. Stiftelsen Helfrid och Anders Malms legat
266
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
ENSKILT ARKIV. STIFTELSEN HELFRID OCH ANDERS MALMS LEGAT Anders Malm föddes den 3 september 1853 i Vemmenhögs härad. Efter studentexamen 1877, vid 24 års ålder, kom Anders Malm till Lund för universitetsstudier. Han tog fil kand-examen 1885 och påbörjade därefter en fyrtioårig biblioteksbana vid Lunds universitetsbibliotek. Först som extra ordinarie amanuens fr o m 1886, därefter som andre bibliotekarie 1910 och förste bibliotekarie senare samma år. Under största delen av denna fyrtioåriga bibliotekariegärning verkade Anders Malm som föreståndare för Universitetsbibliotekets, UB:s expedition. Anders Malm korrekturläste även Svenska Akademiens ordbok fr o m 1895 fram till 75 års ålder. Han dog den 27 februari 1936. Anders Malms fru, Helfrid, född den 30 november 1875 och avliden den 19 december 1960 skrev den 10 april 1946 ett testamente, i vilket hon uttryckte sin och maken Anders sista vilja att merparten av makarnas kvarlåtenskap skulle bilda en stiftelse under namn Helfrid och Anders Malms legat, varav räntan årligen vid julen skulle utdelas till äldre, obemedlade, oförvitliga personer i Lund. Stiftelsen är än idag aktiv och delar ut bidrag enligt instruktionerna i testamentet från 1946.

Placering

4

Länkar

Det finns inga länkar