Arkivbildare: Veberöds kommun. Fortsättningsskolstyrelsen

Grunduppgifter

Veberöds kommun. Fortsättningsskolstyrelsen
645
1927 - 1951
Veberöd
  • 128100028 Veberöds kommun 1863-1973
VEBERÖDS KOMMUN. FORTSÄTTNINGSSKOLSTYRELSEN Den 6-åriga folkskolan började 1842. På 1860-talet infördes möjligheten att läsa vidare i två år (åk 7-8) i den s.k. fortsättningsskolan. Fortsättningsskolan kallades även repetitionsskola, eftersom det handlade om att friska upp kunskaperna inför nattvardsläsningen. I fortsättningsskolan fick bara de barn gå som hade gått fullständig folkskolekurs. Fortsättningsskolan fick statsbidrag från 1877 men var frivillig till 1918. Enligt stadgan 1918:1001 skulle fortsättningsskolan befordra den medborgerliga bildningen och förbereda inför vidare yrkesutbildning. Det kunde finnas särskild styrelse för fortsättningsskola, kyrklig eller borgerlig, beroende på hur folkskolan styrdes. I Veberöds kommun var det en kommunal styrelse som ledde arbetet med fortsättningsskolan. Dock fanns det kyrkligt medbestämmande genom kyrkstämman vad gällde lärarnas löner. Fortsättningsskolan kom att ersättas av realskolan/ samrealskolan under mitten av 1950-talet.

Placering

11

Länkar

Det finns inga länkar