Arkivbildare: Veberöds kommun. Folkskolestyrelsen

Grunduppgifter

Veberöds kommun. Folkskolestyrelsen
644
1932 - 1951
Veberöd
  • 128100028 Veberöds kommun 1863-1973
VEBERÖDS KOMMUN. FOLKSKOLAN/ FOLKSKOLESTYRELSEN De borgerliga primärkommunerna bildades 1863. Skolfrågorna fick ligga kvar hos kyrkan även efter 1863, och då kallades det beslutande och verkställande organet skolråd, där prästen var ordförande. Skolan låg kvar inom kyrkan på landsbygden som längst t o m 1951. Folkskolans arkiv är i regel delade mellan kyrkoarkiven och kommunens arkiv. Betygs- och examenskataloger skrevs av lärarna, förvarades ute i skolorna och hamnade i kommunens arkiv på 1950-talet. De kyrkliga skolrådens protokoll, räkenskaper och korrespondens t ex om statsbidrag och ansökningar till lärartjänster ligger i kyrkoarkiven, eftersom prästen var skolrådets ordförande, och det materialet hamnar så småningom på Landsarkivet i Lund. I städerna inrättades borgerlig folkskolestyrelse från 1910-talet, och även på landet började de komma på 1930- och 1940-talen, men i små församlingar fanns skolråden kvar till 1951. Veberöds kommuns folkskolor administrerades t o m 1931 av det kyrkliga skolrådet som från 1932 övertogs av den kommunala folkskolestyrelsen som myndighet för folkskolorna. Fr o m 1952 övertog folkskolestyrelsen i Veberöds storkommun ansvaret som myndighet för folkskolorna.

Placering

74

Länkar

Det finns inga länkar