Arkivbildare: Enskilt arkiv. Skånska Dagbladets lundaredaktions bildarkiv 3, sportbilder A-Ö

Grunduppgifter

Enskilt arkiv. Skånska Dagbladets lundaredaktions bildarkiv 3, sportbilder A-Ö
265
19?? -
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
ENSKILT ARKIV. SKÅNSKA DAGBLADETS LUNDAREDAKTIONS BILDARKIV 3, SPORTBILDER A - Ö När tidningen Skånska Dagbladet beslutade sig för att lägga ner sin lundaredaktion 2005 gjordes en överenskommelse med Stadsarkivet i Lund att överföra lundaredaktionens bildarkiv till Stadsarkivet. Bildarkivet är arkiverat enligt samma uppdelning som fanns på redaktionen med ett arkiv med allmänna bilder, ett med personbilder och ett med sportbilder. Samtliga bilder i de tre bildarkiven är tagna i tidsspannet 1970 - 1995. Bilderna är tillgängliga för allmänheten. Ett detaljerat sökregister finns på KK_Stadsarkiv (300353) / Digitala bildarkiv i Stadsarkivet, sökregister / Enskilda arkiv

Placering

7

Länkar

Det finns inga länkar