Arkivbildare: Veberöds kommun. Civilförsvarsnämnden

Grunduppgifter

Veberöds kommun. Civilförsvarsnämnden
641
1945 - 1951
Veberöd
  • 128100028 Veberöds kommun 1863-1973
VEBERÖDS KOMMUN. CIVILFÖRSVARSNÄMNDEN Den 1 januari 1944 trädde civilförsvarslagen (SFS 1944.536) i kraft och ersatte den tidigare luftskyddslagen från 1937 (SFS 1937:504). Enligt civilförsvarslagen var varje kommun tvungen att inrätta en civilförsvarsnämnd. Civilförsvarsverksamheten hade till uppgift att vid väpnade angrepp på Sverige skydda och rädda civilbefolkningen. Kommunerna skulle enligt civilförsvarslagen bland annat svara för skyddsrum och underhålla reservanordningar för vatten, gas och el med mera. Civilförsvarsområdena leddes av en civilförsvarschef som utsågs av länsstyrelsen. Civilförsvarsnämnden i Veberöd tillsattes av kommunalfullmäktige i enlighet med 1944 års civilförsvarslag och påbörjade sitt arbete 1945.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar