Arkivbildare: Veberöds kommun. Byggnadsnämnden

Grunduppgifter

Veberöds kommun. Byggnadsnämnden
640
? - ?
Veberöd
  • 128100028 Veberöds kommun 1863-1973
VEBERÖDS KOMMUN. BYGGNADSNÄMNDEN 1907 kom en stadsplanelag för att bättre reglera byggandet i städer. Stadsplanelagen 1931:142 och byggnadsstadgan 1931:364 gällde från 1932 och innehöll krav på att städer och stadsliknande samhällen skulle ha en byggnadsnämnd. På landsbygden var byggandet fritt till mitten av 1900-talet, men där byggnadsplan eller utomplanebestämmelser fastställts av länsstyrelsen, skulle byggnadsverksamheten skötas av en byggnadsnämnd på i regel tre personer, varav länsstyrelsen utsåg en och kommunalfullmäktige två. I stället för byggnadsnämnd kunde en särskild person förordnad av länsstyrelsen utses att ha överinseende över verksamheten. I regel kallades denne person bostadsinspektör. Enligt Byggnadslagen 1947:385 och byggnadsstadgan 30/6 1947, som trädde i kraft 1948, skulle byggnadsnämnd finnas i varje kommun, om inte länsstyrelsen medgav undantag, vilket kunde ske längst t o m 1951. För mer begränsade områden kunde byggnadsnämnds uppgifter helt eller delvis fullgöras av en byggnadsinspektör eller av kommunalnämnd. Byggnadsnämnden i Veberöds landskommun kom att spela en mindre roll i skuggan av byggnadsnämnden i Veberöds municipalsamhälle som verkade mellan 1919-1957.

Placering

0

Länkar

Det finns inga länkar