Arkivbildare: Veberöds municipalsamhälle. Brandstyrelsen

Grunduppgifter

Veberöds municipalsamhälle. Brandstyrelsen
631
1926 - 1952
Veberöd
  • 128100028 Veberöds kommun 1863-1973
VEBERÖDS MUNICIPALSAMHÄLLE. BRANDSTYRELSEN Brandstadgan för rikets städer 8/5 1874 gällde för stad, köping och från 1900 även för municipalsamhälle, där särskild brandordning och brandchef skulle finnas. I brandordningen för varje stadssamhälle, som fastställdes av länsstyrelsen, kunde föreskrivas att brandväsendet skulle skötas av en brandstyrelse, och enligt ny brandstadga (1923:173) skulle från 1924 en särskild brandstyrelse eller annan kommunal förvaltningsmyndighet sköta brandfrågor i stad. I landskommun tillämpades denna stadga endast i de delar som länsstyrelsen föreskrev. Om det fanns en tät bebyggelse i en del av en landskommun, skulle man ordna brandförsvar för det området. Från 1945 gällde brandlagen 1944:521 och brandstadgan 1944:522. Särskild brandstyrelse var fortfarande inte obligatorisk, men enligt § 34 i 1944:522 skulle varje kommun ha brandordning och årliga brandsyner skulle även göras på landet, fast ensligt belägna byggnader kunde undantas. Synen gjordes av en nämnd bestående av brandchef eller annat brandbefäl jämte två personer utsedda av brandstyrelsen. Brandstyrelsen skulle bland annat tillsätta brandchef och övriga befäl i brandstyrkan och i övrigt ha insyn i brandväsendets ekonomi och verksamhet. Brandkåren skulle, förutom att släcka bränder, även utföra inspektioner och besiktningar av företag och byggnader i kommunen. I kommunalnämndens protokoll och handlingar kan finnas uppgifter från brandstyrelsens verksamhet. Brandstyrelsen upphörde den 23 januari 1952, när Veberöds municipalsamhälles brandorganisation tillsammans med Veberöds kommun bildade Veberöds kommuns Brandförsvarsförbund. Direktionen för Veberöds Brandförsvarsförbund sammanträdde första gången den 15 nov. 1951, se Veberöds storkommuns arkiv Branddirektionen/ Brandstyrelsen.

Placering

8

Länkar

Det finns inga länkar