Arkivbildare: Veberöds municipalsamhälle. Municipalnämnden

Grunduppgifter

Veberöds municipalsamhälle. Municipalnämnden
630
1919 - 1957
Veberöd
  • 128100028 Veberöds kommun 1863-1973
VEBERÖDS MUNICIPALSAMHÄLLE. MUNICIPALNÄMNDEN Genom lag 27/5 1898 fick förordningen om kommunalstyrelse på landet från 1862 ett tillägg om municipalsamhälle, gällande från 1900. Municipalsamhälle var en del av en kommun eller intill varandra liggande kommuner där på grund av tätbebyggelse Kunglig Maj:t föreskrivit att man skulle tillämpa ordningsstadga, brandstadga, byggnadsstadga och hälsovårdsstadga för städerna. Municipalsamhälle utgjorde inte egen kommun men styrde sig ändå självt i många avseenden genom municipalstämma. Municipalsamhällen med över 1 500 invånare hade municipalfullmäktige som beslutande och municipalnämnd som verkställande organ. Veberöds municipalsamhälle fick municipalstämma och municipalnämnd fr o m 1919 samt municipalfullmäktige fr o m 1936. I fråga om rösträtt ingick Veberöds municipalsamhäll i Veberöds sockenkommun (landskommun).

Placering

20

Länkar

Det finns inga länkar