Arkivbildare: Veberöds municipalsamhälle. Municipalfullmäktige

Grunduppgifter

Veberöds municipalsamhälle. Municipalfullmäktige
629
1936 - 1957
Veberöd
  • 128100028 Veberöds kommun 1863-1973
VEBERÖDS MUNICIPALSAMHÄLLE. MUNICIPALFULLMÄKTIGE Genom lag 27/5 1898 fick förordningen om kommunalstyrelse på landet från 1862 ett tillägg om municipalsamhälle, gällande från 1900. Municipalsamhälle var en del av en kommun eller intill varandra liggande kommuner där på grund av tätbebyggelse Kunglig Maj:t föreskrivit att man skulle tillämpa samma ordningsstadga, brandstadga, byggnadsstadga och hälsovårdsstadga som för städerna. Municipalsamhället utgjorde ingen egen kommun, men styrde ändå sig självt i många avseenden genom municipalstämman. Municipalsamhällen med över 1 500 invånare hade municipalfullmäktige som beslutande och municipalnämnd som verkställande organ. Veberöds municipalsamhälle fick municipalstämma och municipalnämnd fr o m 1919 samt municipalfullmäktige fr o m 1936. I fråga om rösträtt ingick samhället i Veberöds sockenkommun (landskommun).

Placering

4

Länkar

Det finns inga länkar