Arkivbildare: Veberöds municipalsamhälle. Municipalstämman

Grunduppgifter

Veberöds municipalsamhälle. Municipalstämman
628
1919 - 1954
Veberöd
  • 128100028 Veberöds kommun 1863-1973
VEBERÖDS MUNICIPALSAMHÄLLE. MUNICIPALSTÄMMAN Genom lag 27/5 1898 fick förordningen om kommunalstyrelse på landet från 1862 ett tillägg om municipalsamhälle, gällande från 1900. Municipalsamhälle var en del av en kommun eller intill varandra liggande kommuner där på grund av tätbebyggelse Kunglig Maj:t föreskrivit att man skulle tillämpa samma ordningsstadga, brandstadga, byggnadsstadga och hälsovårdsstadga som för städerna. Municipalsamhälle utgjorde inte egen kommun men styrde sig ändå självt i många avseenden genom municipalstämman. Municipalsamhällen med över 1 500 invånare hade municipalfullmäktige som beslutande och municipalnämnd som verkställande organ. Veberöds municipalsamhälle fick municipalstämma och municipalnämnd fr o m 1919 samt municipalfullmäktige fr o m 1936. I fråga om rösträtt ingick samhället i Veberöds sockenkommun (landskommun).

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar