Arkivbildare: Lunds kommuns grundskola. Vårfru rektorsområde

Grunduppgifter

Lunds kommuns grundskola. Vårfru rektorsområde
Vårfruskolan, Apelskolan
263
1992 -
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUNS GRUNDSKOLA. VÅRFRU REKTORSOMRÅDE Detta föregicks av Vårfru överlärarområde, som fram till 1950 omfattade staden öster om "trafikpulsådern" Södergatan-Kyrkogatan-Bredgatan. Vårfru rektorsområde omfattade efter 1950 stadsdelarna Centrum och Söder, dvs Vårfruskolan, Parkskolan, Klosters småskola och Källbyskolan. Detta gamla Vårfru rektorsområde upphörde 1962. Redan 1961 hade Vårfruskolan överförts till Lindebergska/ Svane rektorsområde. Fr. o m ht 1993 bildar Vårfruskolan och Klostergårdskolan ett eget rektorsområde. Apelskolan tillkom senare. Klostergårdskolan bildade eget rektorsområde ht 1997. I folkskolestyrelsens protokoll den 12 september 1916, § 1, samt verksamhetsberättelse 1916 står när Vårfruskolan fick sitt namn istället för ursprungliga Södra (folk-) skolan.

Placering

8

Länkar

Det finns inga länkar